speciální práce-Karlovarský kraj

dodržujeme zákony

vyhl. MŽP 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

vyhl. MŽP 294_2005_Sb O podmínkách ukládání odpadů na skládky

vyhl. MŽP 381_2001_Sb Katalog odpadů

vyhl. MZd 306_2012_Sb, 195/2005 Sb. O předcházení vzniku a šíření infekcí

zák. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

zák. 185/2001 Sb. O odpadech

zák. 166/1999 Sb. Veterinární zákon

nař. vl. č. 178/2001 Sb. O podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Kontakt

J. Měřička - Spepra

j.mericka@seznam.cz

Osvoboditelů 340
Horní Slavkov
35731

728 438 313

Vyhledávání

počítadlo.abz.cz

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode